فرم درخواست نمایندگی

با سپاس از اینکه گروه صنایع روشنایی دیاکو نیرو شرق را انتخاب نموده اید خواهشمند است چنانچه قصد دریافت نمایندگی دیاکو نیروی شرق را دارید فرم ذیل را با دقت تکمیل نموده و تصویر کارت ملی و شناسنامه ی خود را نیز به پیوست ارسال نمائید.در اسرع وقت با شما تماس گرفته می شود.