انواع پروژکتور شرکت صنایع برق و روشنایی دیاکو نیروی شرق

ردیف

نام کالا

کد کالا

مشخصات

1

پروژکتور SMD

N30SP

-پروژکتور -SMD30وات واقعی-IP65

وزن:1.23KG

188(L)*208(W)*50(H)

2

پروژکتور SMD

N50SP

-پروژکتور SMD-50وات واقعی-IP65

وزن:1.55KG

267(L)*208(W)*50(H)

3

پروژکتور SMD

N602SP

-پروژکتور SMD-2*30وات واقعی-IP65

وزن:1.93KG

318(L)*208(W)*50(H)

4

پروژکتور SMD

N1002SP

-پروژکتور -SMD2*50وات واقعی-IP65

وزن:2.21KG

518(L)*208(W)*50(H)

5

پروژکتور SMD

N903SP

-پروژکتور SMD-3*30وات واقعی-IP65

وزن:2.78KG

468(L)*208(W)*50(H)

6

پروژکتور SMD

N1204SP

-پروژکتور SMD-4*30وات واقعی-IP65

وزن:3.94 KG

668(L)*208(W)*50(H)

7

پروژکتور SMD

N1503SP

-پروژکتور SMD-3*50وات واقعی-IP65

وزن:3.8 KG

718(L)*208(W)*50(H)

8

پروژکتور SMD

N2004SP

-پروژکتور -SMD4*50وات واقعی-IP65

وزن:4.69 KG

918(L)*208(W)*50(H)

9

پروژکتور SMD

N2408SP

-پروژکتور -SMD8*30وات واقعی-IP65

وزن:6.21 KG

10

چراغ سوله ایSMD

T70120SO

سوله ای قابل ارائه در وات های 70 و130

11

چراغ خیابانی LED

M60lkH

پروژکتور خیابانی -LED60وات- IP65

12

چراغ خیابانی LED

M24LKH

پروژکتور خیابانی –LED24وات- IP65

13

پروژکتور  LED خاک اندازی

M5915LKHA

پروژکتور –LEDدر وات های 50-90-150- IP65

14

چراغ خیابانیSMD

M801SKH

پروژکتور خیابانی تک SMD-80واتIP65-

15

چراغ خیابانیSMD

M1002SKH

پروژکتور خیابانی SMD-2*50 وات-IP65

16

چراغ خیابانیSMD

M1503SKHL

پروژکتور خیابانی SMD-3*50 وات-IP65

-5KG

17

چراغ خیابانیSMD

M1503SKHH

پروژکتور خیابانی SMD-3*50 وات-IP65

-8.7KG

18

وال واشر کرو

T6WC

6وات-   IP65-بدنه آلومینیومی-رنگ الکترو استاتیک

19

وال واشر تک لاین

N18WAL

در وات های1-3-6-12-15-24-36

IP65

مونتاژزاویه لنز مطابق سفارش مشتری

20

وال واشر دو لاین

وال واشر دولاین در سایز سفارشی با لنز سفارشی

21

چراغ دفنی وال واشری

D98

قابل ارئه دراندازه های 20-50-65 سانتی متر به ترتیب 6-11-15 وات

درپوش آلومینیومی

IP65

228

چراغ دفنی مربعی

DT15

در وات های4-5-9-12-16-36

29

چراغ دفنی گرد

DR15

در وات های3-7-9-36

درپوش آلومینیومی

IP65

31

چراغ COBلنز دار نما

D116

لامپ COB 5وات- بدنه آلومینیومی- IP65

36

چراغ آبنما و استخر

D33

-دروات های 1-3-5-7-18

-قطر رویه قاب:

3w:8.3cm-

5w:12cm- 7w-

18w:17cm-

Ip67-

چراغ های دکوراتیو شرکت صنایع برق و روشنایی دیاکو نیروی شرق

ردیف

تصویر

کالا

کد کالا

مشخصات

1

چراغ دکوراتیو

H6009

4وات-بدنه آلومینیومی-IP40

2

چراغ دکوراتیو

H6010

4وات-بدنه آلومینیومی-IP40

3

چراغ دکوراتیو

H6011

-6وات بدنه آلومینیومی-IP40

4

چراغ دکوراتیو

H6014

-1وات بدنه آلومینیومی-IP40

5

چراغ دکوراتیو

H6017

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

6

چراغ دکوراتیو

H6018

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

7

چراغ دکوراتیو

H6021

-3وات بدنه آلومینیومی-IP40

8

چراغ دکوراتیو

H6001

-3وات بدنه آلومینیومی-IP40

9

چراغ دکوراتیو

H6003

-1وات بدنه آلومینیومی-IP40

10

چراغ دکوراتیو

H6004/6

-6وات بدنه آلومینیومی-IP40

11

چراغ دکوراتیو

H6004/8

-4وات بدنه آلومینیومی-IP40

12

چراغ دکوراتیو

H6005/1

-5وات بدنه آلومینیومی-IP40

13

چراغ دکوراتیو

H6005/3

-3وات بدنه آلومینیومی-IP40

14

چراغ دکوراتیو

H6005/1

-5وات بدنه آلومینیومی-IP40

15

چراغ دکوراتیو

H6006

-4وات بدنه آلومینیومی-IP40

16

چراغ دکوراتیو

H6008

-6وات بدنه آلومینیومی-IP40

17

چراغ دکوراتیو

H6007

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

18

چراغ دکوراتیو

H7006/2

-7وات بدنه آلومینیومی-IP40

19

چراغ دکوراتیو

H7006/3

-7وات بدنه آلومینیومی-IP40

20

چراغ دکوراتیو

H7006/4

-7وات بدنه آلومینیومی-IP40

21

چراغ دکوراتیو

H7015/6

-6وات بدنه آلومینیومی-IP40

22

چراغ دکوراتیو

H7015/4

-4وات بدنه آلومینیومی-IP40

23

چراغ دکوراتیو

H7013

-4وات بدنه آلومینیومی-IP40

24

چراغ دکوراتیو

H7003/3

-4وات بدنه آلومینیومی-IP40

25

چراغ دکوراتیو

H7003/2

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

26

چراغ دکوراتیو

H6024

-8وات بدنه آلومینیومی-IP40

27

چراغ دکوراتیو

H6023

-4وات بدنه آلومینیومی-IP40

28

چراغ دکوراتیو

H6022

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

29

چراغ دکوراتیو

H7004

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

30

چراغ دکوراتیو

H7017

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

31

چراغ دکوراتیو

H7005

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

32

چراغ دکوراتیو

H7007

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

33

چراغ دکوراتیو

H7011

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

34

چراغ دکوراتیو

H7010

-1وات بدنه آلومینیومی-IP40

35

چراغ دکوراتیو

H7012

-3وات بدنه آلومینیومی-IP40

36

چراغ دکوراتیو

H7015/2

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

37

چراغ دکوراتیو

H7016

-8وات بدنه آلومینیومی-IP40

38

- چراغ دکوراتیو

H8009/5

-4وات بدنه آلومینیومی-IP40

39

- چراغ دکوراتیو

H8007

-4وات بدنه آلومینیومی-IP40

40

- چراغ دکوراتیو

H8009/6

-4وات بدنه آلومینیومی-IP40

41

- چراغ دکوراتیو

H8009/2

-4وات بدنه آلومینیومی-IP40

42

چراغ دکوراتیو

D7

-1وات-بدنه آلومینیومی-IP40

43

چراغ دکوراتیو

H7014

-4وات-بدنه آلومینیومی-IP40

44

چراغ دکوراتیو

D6

-1وات-بدنه آلومینیومی-IP40

45

چراغ دکوراتیو

H6016

-4وات-بدنه آلومینیومی-IP40

46

لامپ سقفی تک وات

3-1W

چراغ 1وات سقفی-بدنه آلومینیومی